Szkoła Podstawowa w Sławsku im. Jana Kochanowskiego została otwarta 1 września 1945 r. i liczyła wówczas 59 uczniów. Mieściła się w dwóch budynkach w Sławsku: nr 95 i 96. Pierwszym jej kierownikiem był Edmund Plank.

W roku 1981 obniżono organizację szkoły do sześciu klas, toteż dwie najstarsze klasy dojeżdżały do zbiorczej szkoły w Sławnie. W roku 1987 szkoła znów stała się pełną ośmioklasową.

.

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

21 marca to nie tylko początek kalendarzowej wiosny, ale również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa - Dzień Kolorowej Skarpetki.

Sama data - kombinacja liczb 21 i 3 - nie jest też przypadkowa, bowiem w 21 parze chromosomów, osoby zdrowe mają 2 chromosomy, podczas gdy osoby z Zespołem Downa - 3. Stąd inna nazwa tej choroby - trisomia 21.

W tym roku nasza szkoła ( klasa I-III) włączyło się w obchody Dnia Kolorowej Skarpetki. Akcja odbyła się w piątek.

Uczniowie brali udział w akcji poprzez założenie skarpetek w różnych, wesołych kolorach - w paski, w kropki a najlepiej nie do pary. Im bardziej oryginalnie, tym lepiej. Obył się nawet bieg kolorowych skarpetek.

Ten spontaniczny, niecodzienny gest miał na celu zamanifestowanie odrębności, z której poczuciem na co dzień zmagają się osoby z Zespołem Downa. Kolorowe skarpetki na naszych stopach były wyrazem radości, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa.

Autor: Joanna Łajeczko

komentarze [0] , skomentuj

.

Pierwszy Dzień Wiosny

Uczniowie klas I-III zdążyli jeszcze razem przywitać wiosnę.

W piątek uczniowie klas I-III obchodzili Pierwszy Dzień Wiosny! Przybyli do szkoły kolorowo ubrani na znak przywitania wiosny, rozwiązywali tekst i krzyżówkę o tej porze roku, nie zabrakło również zabawy z ukrywaniem puzzli oraz radosnych prac plastycznych z jej wizerunkiem.

Atrakcją tego dnia była foto ramka wiosenna.

Zapraszamy do naszej wiosennej galerii.

Autor: Joanna Łajeczko

Dzień Dziewczynki i Chłopca w klasie I

Powitanie Wiosny w klasie I

17 marca uczniowie klasy I zrobili-każdy dla siebie- drugie śniadanie. Wiosenne kanapki chętnie i apetycznie zjedli.

Autor: Helena Zawarska

Warzywno-owocowa rodzina ufoludków klasy I.

komentarze [0] , skomentuj

KONKURS LIRYKI MORSKIEJ

ZŁOTA MUSZLA 2021

Szkoła Podstawowa im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych powiatu sławieńskiego do udziału w XVII Powiatowym Konkursie Liryki Morskiej Złota Muszla. Konkurs literacki ma na celu inspirować młodzież do pisania wierszy o urokach naszego regionu, rozbudzić wyobraźnię twórczą i wyłonić talenty uzdolnionych literacko uczniów.

Każdy uczestnik może napisać 2 wiersze o tematyce morskiej lub 2 teksty szant.

Każda praca musi być opatrzona godłem - pseudonimem autora.

Termin nadsyłania prac upływa 09.05.2021 r.

Laureaci konkursu powiatowego otrzymują dodatkowe punkty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, co jest ważne przy rekrutacji do szkoły średniej.

Jury oceniać będzie tematykę wierszy i szant, wrażliwość poetycką, oryginalność ujęcia tematu oraz poprawność i piękno języka ojczystego uczestników konkursu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Autor: Beata Wachholz

komentarze [0] , skomentuj

KONKURS MEiN

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI

22 marca 2021 r.

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w konkursie, którego inicjatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzień Nowych Technologii w Edukacji to różnorodne przedsięwzięcia z udziałem uczniów mające na celu popularyzowanie i doskonalenie oraz rozwój umiejętności technologiczno-komunikacyjnych poprzez udział w zajęciach, warsztatach, grach, zabawach, a także samodzielne wykonywanie prezentacji multimedialnych, animacji, plakatów, filmów, słuchowisk oraz innych form wykorzystujących te umiejętności. Podczas zajęć lekcyjnych wykorzystamy najciekawsze programy i aplikacje internetowe: np. Quizlet-program do samodzielnego utrwalania słownictwa, Kahoot- tworzenie prostych quizów, Learning apps- utrwalanie słownictwa w formie krzyżówek, rebusów, puzzli wyrazowych, teksty z lukami, pasujące pary, gra Milionerzy, Wordart- chmura wyrazowa utrwalająca słownictwo i wiele innych.

Porozmawiajmy o naszym życiu, marzeniach i planach…

To temat przewodni wszelkich działań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w naszej szkole. Poniżej propozycje działań dla uczniów poszczególnych klas:

Uczniowie klas I-III, Hasło przewodnie: MOJE ŻYCIE W SIECI

Przy pomocy znanych programów i aplikacji internetowych wykonajcie Kartkę pocztową promującą bezpieczeństwo i wzajemny szacunek w sieci internetowej.

Uczniowie klas IV-VI, Hasło przewodnie: MOJE MARZENIA

Wykonajcie filmiki lub animacje 3D, stwórzcie nagrania z obrazkami lub słuchowiska z użyciem odgłosów przyrody i muzyki. W tym celu możecie wykorzystać aplikację Toontastic, dzięki której stworzycie fabułę i podkłady oraz ożywicie swoich bohaterów.

Uczniowie klas VII-VIII, Hasło przewodnie: MOJE PLANY

Wykonajcie prezentacje multimedialne, pamiętniki internetowe lub blogi z wykorzystaniem zdjęć i plakatów. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Konkurs trwa do 22 kwietnia 2021 roku.

Najciekawsze pomysły będą wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Szczegółowe informacje na ten temat są na stronie:

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2021--zapraszamy-do-udzialu.

Wszystkie prace, prezentacje i filmiki proszę przesyłać na mój adres e- mail, Messenger, Microsoft Teams lub na szkolnego Librusa.

Autor: Beata Wachholz

komentarze [0] , skomentuj

UWAGA UCZNIOWIE!

KONKURS NA RYMOWANKĘ

Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego.

Zapraszamy uczniów do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci i związanymi z tematyką rymowanki, które znajdują się na stronie Kasy pod linkiem: www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/

Pracę Konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu, m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do 09.04.2021 r. na e-mail: rymowanka@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

Autor: Beata Wachholz

Poniżej prezentujemy pierwsze rymowanki uczniów na temat bezpiecznego życia na wsi oraz zachęcamy pozostałych chętnych do wzięcia udziału w ogłoszonym konkursie. Termin mija dnia 09.04.2021 r.

komentarze [0] , skomentuj

14 MARCA

DZIEŃ LICZBY PI

Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Liczby Pi. Bawiliśmy się w odszukiwanie swojej daty urodzenia w rozwinięciu dziesiętnym liczby 3,14159265358979323846263383279502...

Autor: Grażyna Antosik

komentarze [0] , skomentuj

KOMUNIKAT DYREKTORA

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

W dniach 17, 18, 19 marca 2021 roku w naszej szkole zostanie przeprowadzony test diagnostyczny/próbny egzamin ósmoklasisty. Przyjazdy i odjazdy uczniów zgodnie z obecnym harmonogramem.

17 marca br. (środa), godzina 9.00 – j. polski

18 marca br. (czwartek), godzina 9.00 – matematyka

19 marca br. (piątek), godzina 9.00 - język angielski

Diagnoza musi zostać przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego. Przesyłam Państwu podstawowe wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu i środków bezpieczeństwa.

1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń) zdrowy, bez objawów chorobowych.

2. Uczeń nie może przyjść na test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

4. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

5. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia uczniom posiłków.

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczka jedno lub wielowarstwowa lub wielorazowa).

9. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której przeprowadzany jest test.

10. Uczniowie nie mogą tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą. Uczniowie w szkole ustawiają się na wyznaczonych liniach, zachowując odpowiednią odległość.

Dalsze informacje dotyczące próby egzaminu będą przekazywane na bieżąco.

komentarze [0] , skomentuj

.

KÓŁKO DZIENNIKARSKIE

Otrzymałam mnóstwo Waszych komentarzy dotyczących zdalnego nauczania, dzielicie się swoimi przemyśleniami, ale wniosek jest jeden- nie chcecie już uczyć się zdalnie, marzycie, żeby wrócić do szkoły, bo jak sami przyznajecie, bezpośredni kontakt z nauczycielami to efektywniejsza nauka.

Poniżej drukujemy przemyślenia uczniów klasy VII.

Joanna Banasiak

Teza: Nauczanie zdalne jest nieefektywne.

Wraz z rozpoczęciem pandemii koronawirusa szkoły zostały zamknięte, a placówki oświaty rozpoczęły pracę internetową. Wraz z nowoczesnym technologicznie rozwiązaniem pojawiają się problemy. Uczniowie musieli nauczyć się na nowo uczyć, a nauczyciele nauczać. Zgadzam się z daną tezą, a na potwierdzenie podam następujące argumenty.

Zacznę od tego, że w nauce zdalnej potrzebne jest osprzętowanie oraz niezawodny internet, a to często bywa problemem. Nie każda rodzina ma pieniądze, z których można sfinansować dobrej jakości sprzęt, lecz nic nie jest idealne co sprawia, że nawet nowoczesne urządzenia często nie są w stanie podołać próbie lekcji prowadzonych przez internet, a dostawcy niemal idealnego internetu są pokonywani przez natłok osób używających internetu w tym samym czasie.

Kolejnym argumentem potwierdzającym tezę jest fakt, że wraz z rozpoczęciem nauczania zdalnego uczniowie i nauczyciele muszą wykorzystywać nowe sposoby, które nie zawsze dorównują standardowym rozwiązaniom. Nauczyciele są zmuszeni do testowania sposobów, dzięki którym mogą w tym trudnym czasie dotrzeć do ucznia, a uczniowie muszą starać się równie co nauczyciel oraz cierpliwie czekać, aż nauczyciel znajdzie rozwiązanie, które podoła trudom danego przedmiotu. Standardowe sposoby takie jak: pisanie na tablicy nie działają efektywnie, więc nauczyciele muszą testować nowoczesne patenty.

Ostatni argument mówi o tym, że uczniowie i nauczyciele bardziej się męczą uczęszczając na e-lekcje, niż w przypadku nauczania stacjonarnego. Wiele razy byłem świadkiem, gdy nauczyciel mówił, że czuje się, jakby mówił do ściany, a to nie bez powodu. Podczas, gdy nie widzimy nauczyciela lub słyszymy go bardzo cicho przez np. problemy z internetem lub słabej jakości sprzęt, zaczynamy się nudzić i chce nam się spać, a nauczyciel, gdy zadaje pytanie, a odpowiada mu bezwzględna cisza, zaczyna czuć, że nikt go nie słucha co sprawia, że bardzo szybko się męczy.

Jak wynika z wcześniej podanych argumentów nauczanie zdalne jest o wiele mniej efektywne, niż stacjonarne przez problemy techniczne, szybsze męczenie się oraz nieznane dotychczas sposoby nauki. Nauczanie przez internet nie dorównuje tradycyjnemu chodzeniu do szkoły, a aby minimalne dorównywało trzeba kilkakrotnie więcej wkładanej pracy, niż zazwyczaj.

W ostatnich miesiącach sytuacja z nauką, zmieniła się w naszym kraju oraz na całej Europy z powodu pandemii COVID-19. Z tej przyczyny uczniowie musieli przejść na nauczanie zdalne, na którym z początku nie wszyscy mogli uczestniczyć. Na lekcjach online sprawdziany oraz kartkówki dla uczniów są ułatwieniem, gdyż większość z nas po prostu ściąga. Prace domowe nie są zadawane często, jednakże jeśli już są, to zazwyczaj jest ich dużo. Niestety przez naukę zdalną i pandemię mamy utrudniony kontakt z rówieśnikami, przez to nasze relacje są często zaniedbywane. Moim zdaniem nauka zdalna nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nikt tak naprawdę nie uczy się systematycznie gdyby były prowadzone zajęcia stacjonarne, lecz na pewno każdemu z nas brakuje bliskości naszych przyjaciół, z którymi nie mamy tak często kontaktu również z powodu wirusa.

Nauczanie zdalne nie jest efektywne

W obliczu aktualnej sytuacji, jaką jest pandemia, zdalne nauczanie jest jedynym wyjściem dla szkół, które nie mogą pracować w normalny dla nich sposób. Jednak czy nauczanie zdalne jest efektywne? Moim zdaniem nie, dlatego zgadzam się z powyższą tezą.

Pierwszym argumentem, jest fakt, że zdalne sprawdzanie wiedzy w formie sprawdzianów czy kartkówek jest niezbyt skuteczne. Uczniowie mają ciągły dostęp do podręczników czy internetu, przez co ocenianie poziomu znajomości materiału przez ucznia jest nie do końca prawdziwe

Po drugie praca zdalna w domu doprowadza uczniów do zaburzenia rytmu dziennego, a także nachodzi na nasz typowy sposób funkcjonowania. Uczymy się w domach, często bez włączania kamer, więc nie ubieramy się tak jak zazwyczaj. Lekcje odbywamy tam, gdzie nam wygodnie - zazwyczaj w łóżku, a rzadko kiedy przy biurku. Uczniowie na lekcji zajmują się całkowicie czymś innym, nie związanym z tematem lekcji, na przykład śpią, oglądają jakieś filmy, grają w gry, robią sobie jedzenie, a gdy uczeń zostanie wezwany do odpowiedzi tłumaczy się, że ma problemy z internetem - w takiej sytuacji nauczyciel jest bezradny, ponieważ nie wie czy uczeń mówi prawdę, może się jedynie domyślać.

Po trzecie wielu nauczycieli nie było gotowych na takie rozwiązanie, przez co pojawiają się liczne problemy techniczne.

Podsumowując, moim zdaniem nauczanie zdalne nie... czytaj dalej

komentarze [0] , skomentuj

.

MEMY BOHATERÓW LITERACKICH

Memy w formie obrazków z komentarzem to nieodłączny element współczesnego internetu. Często mają one charakter humorystyczny lub żartobliwy. Świetnie sprawdzają się podczas lekcji języka polskiego jako forma pracy z lekturą. By przeprowadzić lekcję z memami wybraliśmy lektury, do których powstały adaptacje filmowe. Każda grupa otrzymała zadanie stworzenia obrazka z wykorzystaniem wizerunku wybranego bohatera literackiego wraz z odpowiednim komentarzem. Poniżej przedstawiamy efekty kreatywnej pracy i pomysłowości naszych uczniów.

Autor: Beata Wachholz

komentarze [0] , skomentuj

.

komentarze [0] , skomentuj

.

KÓŁKO DZIENNIKARSKIE

Dostałam od Was mnóstwo listów, reportaży, które dotyczyły nauczania w dobie pandemii, jesteście smutni, rozczarowani, zmęczeni. Chcecie wrócić do szkoły, spotkać się z rówieśnikami oraz z nami- nauczycielami. Piszecie, że tęsknicie nawet za niespodziewanymi kartkówkami. Poniżej publikujemy kolejny tekst dotyczący COVID.

Joanna Banasiak

COVID-19, plusy czy minusy w nauce?

Zdecydowanie COVID-19 daje same minusy, zwłaszcza dla uczniów klas IV-VIII, uczniowie tych klas przeszli na nauczanie zdalne, a klasy I-III uczęszczają normalnie do szkół.

Klasy IV-VIII przeszły na nauczanie zdalne, ponieważ coraz częściej wzrasta liczba zakażeń jak i zgonów.

Przez nauczanie w domu uczniowie nie pogłębiają większej wiedzy niż było to możliwe w szkole. Czasem to uczniowie mają problemy z łącznością na lekcję lub słabym połączeniem z Internetem, czasem przerywa nauczycieli lub nauczyciele nie mogą się połączyć na lekcję z uczniami, to właśnie takie problemy napotykają nauczycieli, jak i uczniów podczas nauczania zdalnego.

Największy problem mają uczniowie klasy VIII jak i klasy maturalne, które w tym roku przystąpią do egzaminów końcowych. Nauczanie zdalne nie umożliwia zdobycia wiedzy, jaką nauczyciele by chcieli przekazać uczniom.

Uczniowie nie zawsze pilnują się terminu odesłania prac na czas, który nauczyciele wyznaczyli, przez co ich oceny mogą się znacznie obniżyć. Niektórzy uczniowie woleliby uczyć się w domu, jednak znacznie większa liczba uczniów wolałaby wrócić do szkół, aby spotkać się z przyjaciółmi i pogłębiać swoją wiedzę. Nauczanie zdalne idzie na niekorzyść wszystkich uczniów oraz nauczycieli.

Daria Dyla kl. VIII

komentarze [0] , skomentuj

.

#Pamiętamy po raz dziesiąty

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Szkoła Podstawowa im.Jana Kochanowskiego w Sławsku - PAMIĘTAMY!

źródło: www.gov.pl

Autor: Radosław Kufel

komentarze [0] , skomentuj

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Uwaga Rodzice

od 15.02.2021-15.03.2021 można składać wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej.

W załączeniu Harmonogram oraz Wniosek do pobrania.

HARMONOGRAM - plik PDF do pobrania.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY - plik PDF do pobrania.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY - plik PDF do pobrania.

komentarze [0] , skomentuj

REGULAMIN SZKOLNEGO PROFILU NA FACEBOOKU

Poniżej znajduje się Regulamin szkolnego profilu na Facebooku, do pobrania w pliku PDF.

REGULAMIN

komentarze [0] , skomentuj

.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - 21 lutego 2021 r.

„Morze słów zachęca każdego, by na co dzień używać języka pięknego”

22 lutego 2021 r. podczas lekcji języka polskiego obchodziliśmy Międzynarodowe Święto Języka Ojczystego. W związku z tym była to dobra okazja do wspólnej zabawy językowej w formie quizów, dyktand i rebusów. Uczniowie podczas ćwiczeń uświadomili sobie, jak ważny jest nasz język ojczysty i wszyscy powinniśmy dbać o jego piękno oraz poprawność , nie tylko od święta, ale i na co dzień.

Aktywni uczniowie przygotowali ciekawe plakaty oraz prezentacje związane z omawianymi lekturami szkolnymi

np. "Pan Tadeusz", "Hobbit" i "Mały Książę". Efekty pracy naszych uczniów prezentujemy poniżej.

Linki do prezentacji z lektur szkolnych:

Oliwia Stanik z klasy VI, Norka hobbita

view.genial.ly/602fb6a859e7aa0d9c169589/presentation-hobbit

Kamila Kunkiel z klasy VIII, Mały Książę

spslawsko-my.sharepoint.com/personal/

kamilakunkiel_spslawsko_onmicrosoft_com/

Documents/Microsoft%20Teams%20Chat%20Files/

VivaCut_video_1613934848258.mp4

Autor: Beata Wachholz

komentarze [0] , skomentuj

.

Kółko dziennikarskie

Od 22 lutego 2021 roku w naszej szkole rusza kółko dziennikarskie pod merytoryczną opieką pani Joanny Banasiak i techniczną pani Joanny Łajeczko. Na zajęciach koła uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę na temat pracy dziennikarza. Zostaną zapoznani z istotnymi problemami etyki dziennikarskiej, z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość. Uczestnicy koła poszerzą wiedzę o reklamie- jej odmianach, języku, bohaterach reklam. Praca ich będzie polegała na gromadzeniu informacji o odbywających się na terenie szkoły imprezach, redagowaniu artykułów, poszukiwaniu ciekawych tematów. Zadaniem nauczyciela będzie pomoc w stworzeniu zespołu redakcyjnego, organizowanie spotkań, rozdzielanie ról i doradzanie.

Celem koła dziennikarskiego jest:

- uświadomienie wpływu mass-mediów na kształtowanie osobowości młodego człowieka,

- próby własnej twórczości dziennikarskiej,

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,

- projektowanie szaty graficznej,

- nabywanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi,

- wdrażanie do systematyczności i wytrwałości.

Jeżeli masz ciekawy temat, chcesz poruszyć jakiś problem lub podzielić się z nami czymś interesującym napisz tekst i wyślij go na Librus do pani Joanny Banasiak.

Autor: Joanna Banasiak

Jako pierwszy publikujemy artykuł Krzysztofa Gorzenia z klasy VII

Temat: Nauka a pandemia.

Za chwilę minie rok od momentu, kiedy świat zaczął zmagać się z pandemią zwaną Covid-19. Wirus ten wziął swój początek w Chinach, a dokładnie w Wu-chan. Wkrótce rozpoczęła się jego podróż po całym świecie. Nie wiadomo jak, ale przeniknął do najdalszych miejsc na całym globie. Dla nas, żyjących w Polsce, oznaczało to, że cała nasza gospodarka musiała zostać zamrożona, a cała populacja została zamknięta w domach i nałożono na nas rystrykcje związane z życiem codziennym.

Dla nas uczniów, jest to bardzo uciążliwe, gdyż nie mamy dostępu do nauki stacjonarnej, nie możemy się spotkać z kolegami, rozwijać swoich pasji, zainteresowań i marzeń, w takim stopniu, w jakim czyniliśmy to przed wybuchem pandemi. Zaczynamy tęsknić za rzeczami, które wcześniej były dla nas nieistotne, wdychaniem powietrza nie przez maseczkę, głośnym dzwonkiem na przerwę, codziennym przebywaniem w szkole, w której doświadczaliśmy sukcesów i porażek.

Mam jednak cichą nadzieję, że jeżeli będziemy stosować się do zaleceń lekarzy, przestrzegać zasad higieny i dystansu społecznego to w najbliższym czasie się spotkamy. Życzę wszystkim zdrowia i samozaparcia.

Krzysztof Gorzeń

komentarze [0] , skomentuj

NASZ PROFIL NA FACEBOOKU

Mamy już swój fanpage na Facebooku. Zapraszamy do polubienia naszego profilu. Poniżej link do strony:

www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Jana-Kochanowskiego-w-S%C5%82awsku-107571694702835

Autor: Grażyna Antosik

komentarze [0] , skomentuj

Walentynki wierszem pisane...

12 lutego, w piątek uczniowie z klasy IV,VI i VIII uczestniczyli w Plebiscycie na najlepszy wiersz z motywem miłości. W tym dniu podczas walentynkowej lekcji języka polskiego uczniowie mieli możliwość wysłuchania utworów polskich poetów literackich, którzy w swoich dziełach poruszają motyw miłości, zakochania i budowania relacji międzyludzkich. Po głośnej lekturze każdego wiersza uczniowie dyskutowali o największych plusach i minusach kolejnych liryków, skupiając się na odnalezieniu nie tylko motywu przewodniego, czyli miłości, ale także wskazując te elementy, dzięki którym uczucie to zostało przedstawione. Selekcja wierszy sprawiła, że uczniowie dość szybko zrozumieli, że wątek miłości nie musi dotyczyć tylko relacji międzyludzkich i czerpanej z tego radości, ale może także nawiązywać do patriotyzmu ojczyzny oraz uczyć cierpliwości, która finalnie bywa nagradzana zaznaniem szczęścia oraz poczucia spełnienia w życiu. Ostatecznie, według uczniów, najlepszym wierszem z motywem miłości został tekst Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt.„ Rozmowa liryczna”. Doceniono w nim przede wszystkim połączenie wątku uczucia pomiędzy podmiotem lirycznym, a wybranką jego serca oraz fakt, że miłość powinna być trwała i niezmienna. Podczas ogłoszonego Konkursu na najlepszy wiersz lub rymowankę o tematyce miłosnej uczniowie zaprezentowali swoje talenty literackie w formie samodzielnie wykonanych plakatów z okazji Święta Zakochanych. Poniżej przedstawiono najciekawsze prace wykonane przez zainteresowanych uczniów.

Autor: Beata Wachholz

komentarze [0] , skomentuj

KONKURS PLASTYCZNY

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym Mój ulubiony polski sportowiec 2020r.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, Starosty Powiatu Strzelińskiego.

Wszelkie informacje na temat konkursu w załącznikach.

Prace plastyczne proszę dostarczyć do gabinetu pedagoga szkolnego do dnia 10 marca 2021r.

Pozdrawiam

Pedagog szkolny

REGULAMIN - plik w formacie PDF do pobrania

komentarze [0] , skomentuj

.

Kółko teatralne Gwiazdy Betlejemskie

Od lutego w naszej szkole ruszyło koło teatralne Gwiazdy Betlejemskie.

Podczas zajęć uczniowie mają możliwość obcować z książką, filmem, teatrem. Zabawy w teatr odgrywają dużą rolę w rozwijaniu zdolności myślenia i mowy, a także w twórczej wyobraźni i fantazji. Uczą samokontroli i współdziałania oraz pozwalają pogłębić doświadczenia, dostrzec własne umiejętności i możliwości.

Skład koła teatralnego:

Wiktoria Rybińska

Konrad Werner

Krzysztof Chabowski

Nikola Siudek

Krzysztof Gorzeń

Jakub Lebica

Nikola Zagorodnikow

Adam Sawicki

Julita Wojciechowska

Tomasz Roguszewski

Marcel Nadraus

Adam Korochoda

Koło teatralne jest prowadzone przez Panią Joannę Banasiak.

Autor: Joanna Banasiak

komentarze [0] , skomentuj

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>

Galerie