Szkoła Podstawowa w Sławsku im. Jana Kochanowskiego została otwarta 1 września 1945 r. i liczyła wówczas 59 uczniów. Mieściła się w dwóch budynkach w Sławsku: nr 95 i 96. Pierwszym jej kierownikiem był Edmund Plank.

W roku 1981 obniżono organizację szkoły do sześciu klas, toteż dwie najstarsze klasy dojeżdżały do zbiorczej szkoły w Sławnie. W roku 1987 szkoła znów stała się pełną ośmioklasową.

KOMUNIKAT DYREKTORA

Od 26 października do 6 listopada 2020 r. Szkoła Podstawowa w Sławsku przechodzi w tryb nauki zdalnej.

komentarze [0] , skomentuj

KOMUNIKAT DYREKTORA

W dniach 22 i 23 października 2020 r. Szkoła Podstawowa w Sławsku będzie nieczynna z powodu ozonowania.

komentarze [0] , skomentuj

.

komentarze [0] , skomentuj

.

komentarze [0] , skomentuj

.

komentarze [0] , skomentuj

AKCJA CHARYTATYWNA "Korki dla Ksawerego"

Szkolny Klub Wolontariatu kolejny już raz włączył się do akcji charytatywnej "Korki dla Ksawerego”. Każda zebrana ilość plastikowych nakrętek pozwala osiągnąć wyznaczony cel, jakim jest dofinansowanie na leczenie dla Ksawerego.

Z góry dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w zbiórce.

Joanna Łajeczko

komentarze [0] , skomentuj

PODARUJ WIERSZ

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej pod patronatem Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Biblioteki Narodowej.

Uczniów biorących udział w akcji chcemy zaprosić do odręcznego przepisania wybranego przez siebie wiersza i ofiarowania tego przepisanego wiersza komuś, o kim myślą, że będzie to dla niego ważne. W ten sposób staramy się zachęcać uczestników akcji do spojrzenia na wiersz jako dar, który można ofiarować wybranej osobie.

TO TYLKO 4 KROKI:

1. sięgnij po tom poezji (odwiedź bibliotekę, przejrzyj domowe półki z książkami, strony internetowe),

2. wybierz jeden wiersz,

3. przepisz go (odręcznie) na ładnej kartce,

4. podaruj komuś ważnemu;

Mamy wielką nadzieję, że jesteśmy dla Was bardzo ważni, dlatego proponujemy, byście właśnie swojej bibliotece podarowali wiersze.

Czekamy na nie do końca października, a później zrobimy z pięknych kartek zapisanych poezją prawdziwą "liryczną wystawę".

Z pozdrowieniami

Joanna Łajeczko

Joanna Banasiak

komentarze [0] , skomentuj

PASOWANIE NA UCZNIA

23 września 2020 roku uczniowie klasy I dostojnym Polonezem rozpoczęli uroczystość Ślubowania i Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Sławsku. Aktu pasowania - poprzez dotknięcie uczniów czarodziejskim ołówkiem - dokonała Dyrektor Szkoły Pani Katarzyna Rudzka, a wychowawczyni Helena Zawarska wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców. Po uroczystości wszyscy uczniowie udali się do klasy na bezpieczny poczęstunek i niespodzianki od rodziców.

Autor: Helena Zawarska

komentarze [0] , skomentuj

SZKOLNE PAKIETY MULTIMEDIALNE

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła znalazła się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał 25 kompletów tabletów wraz z usługą dostępu do internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami.

komentarze [0] , skomentuj

WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI

Warunki ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2020/2021 w formacie PDF znajdują się TUTAJ

komentarze [0] , skomentuj

SUKCESY SPORTOWE NASZEGO UCZNIA

29 sierpnia 2020 r. odbyły się Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego. Nasz uczeń Jakub Wilczewski wystartował w dwóch konkurencjach. W skoku wzwyż zajął 2. miejsce z nowy rekordem 176 cm, a w skoku w dal zajął 1. miejsce z nowym rekordem 5 m 60 cm. Miejsca na podium pozwoliły Kubie wystartować 13.09.2020 r. w Poznaniu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, gdzie zajął 3. miejsce z wynikiem 175 cm.

Gratulacje!

komentarze [0] , skomentuj

NARODOWE CZYTANIE

7 września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Sławsku rozpoczęło się Narodowe Czytanie 2020 r.

"Balladyna" J. Słowackiego, wybitne dzieło polskiego romantyzmu - była tegoroczną lekturą, która została wybrana na Narodowe Czytanie. Ze względu na sytuację zagrożenia pandemią, szkoła zaproponowała uczniom nową formułę przekazu.

Uczeń - Jakub Lebica - przeistoczył się w samego J. Słowackiego, razem z nauczycielką j. polskiego Joanną Banasiak wchodzili do każdej klasy, aby odczytać fragment utworu. Ponadto "Juliusz Słowacki" w ciekawy sposób opowiadał o swoim życiu, twórczości i marzeniach.

Mamy nadzieję, że przybliżyło to wybitnego twórcę epoki romantyzmu oraz problematykę zawartą w jego twórczości.

Autor: Joanna Banasiak

komentarze [0] , skomentuj

PLAN LEKCJI od 1.09.2020

komentarze [0] , skomentuj

LIST DYREKTORA

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.sp-slawsko.pl/ i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również przesłane na pocztę email za pośrednictwem dziennika elektronicznego - LIBRUS

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym .

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

2. Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.

3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.

5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.

7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.

8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela

o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka

w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

10. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, lecz zaleca się noszenie maseczek lub przyłbic w częściach wspólnych.

11. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

12. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych

z materiałów pluszowych lub tkanin.

13. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi

i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

14. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.

15. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

16. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik / 1 opiekun. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

17. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.

2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi świetlicy/ nauczycielowi dyżurującemu szkoły

i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty

z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia

i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.

4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.

6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, stosuje się do zasad GIS, MZ oraz MEN.

7. Wszelkie informacje na... czytaj dalej

komentarze [0] , skomentuj

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im Jana Kochanowskiego w Sławsku odbędzie się 01.09.2020 o godzinie 8.00.

Poranny rozkład jazdy autobusów:

Stary Kraków 6:50

Przemysławiec-7.00

Boleszewo 7:10

Sławno 7:20 (przy szpitalu)

Radosław 7:35

Tokary 7:50

UCZNIOWIE WSIADAJĄCY DO AUTOBUSU MUSZĄ MIEĆ ZAKRYTE USTA I NOS (MASECZKI) ORAZ STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ KIEROWCY I OPIEKUNA AUTOBUSU!

Prosimy , aby uczniowie przychodzący do szkoły zachowali względem siebie odległość oraz posiadali maseczki zakrywające usta i nos.

Przed wejściem do szkoły jest obowiązkowa dezynfekcja rąk. Ze względów bezpieczeństwa do szkoły będą wpuszczane same dzieci. Wyjątek - rodzice dzieci klasy I (1 opiekun na ucznia) .

Uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami oraz klasa VI wchodzą do szkoły wejściem nr 1 i udają się do wyznaczonych sal.

-klasa 1-aula

-klasa 2-sala20

-klasa 3-sala-16

-klasa 6-sala 17

WEJŚCIE NR 1 –GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU SZKOŁY

Uczniowie klas IV,V,VII,VIII wraz z wychowawcami wchodzą wejściem nr 2 i udają się na piętro do wyznaczonych sal.

- klasa 4-sala 29,

-klasa 5-sala 24,

-klasa 7-sala-26,

-klasa 8-sala 23

Od 02.09.2020 autobusy kursują w tych samych godzinach .

komentarze [0] , skomentuj

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

Wersja PDF do pobrania

Autor: Helena Zawarska

komentarze [0] , skomentuj

KOMUNIKAT

Sekretariat nieczynny w dniach:

6 lipca - 24 lipca 2020 r.

komentarze [0] , skomentuj

WYZWANIE

WAKACJE!!! - A MY PODJĘLIŚMY WYZWANIE

Dziękujemy za nominację Gminnemu Przedszkolu w Sławsku. Pomagamy małemu Kajtkowi z woj. zachodniopomorskiego. Nominujemy do wykonania #gaszynchallenge:

1. Szkoła Podstawowa we Wrześnicy

2. Szkoła Podstawowa w Żukowie

3. ks.Andrzej Skibiński - proboszcz parafii w Sławsku

Autor: Grażyna Antosik

komentarze [0] , skomentuj

.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 czerwca 2020 r. uczniowie pożegnali się ze szkołą i rozpoczęli wakacje. Odbyło się to w warunkach zaostrzonych rygorów sanitarnych ale emocje towarzyszące temu wydarzeniu były takie jak co roku. Radość, duma z osiągniętych wyników, podziękowania za wspólną wytężoną pracę i nadzieja, że we wrześniu wszyscy wrócimy do szkoły.

Życzymy wszystkim uczniom bezpiecznych wakacji!

komentarze [0] , skomentuj

.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


Drodzy rodzice.

W związku z nietypową sytuacją jaka nas zastała i obostrzeniami wydanymi przez MEN,GIS zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020 według harmonogramu.

Godzina 9.00

-klasa 8-sala 19 (aula)

-klasa 7-sala 26

Godzina 10.00

-klasa 6-sala 19 (aula)

-klasa 4-sala 26

Godzina 11.00

-klasa 5-sala 19(aula)

-klasa 3-sala 26

Godzina 12.00

-klasa 2-sala 19(aula)

-klasa 1-sala 26

Prosimy, aby uczniowie przychodzący do szkoły zachowali względem siebie odległość min 1,5 m oraz posiadali maseczki zakrywające usta i nos.

Przed wejściem do szkoły jest obowiązkowa dezynfekcja rąk. Ze względów bezpieczeństwa do szkoły będą wpuszczane same dzieci. W klasach 1-3 uczniów do szkoły będzie wprowadzał wychowawca i opiekun szkolny. Jeżeli uczeń nie odbierze świadectwa w dniu 26.06.2020, będzie taka możliwość do końca czerwca oraz od 01.08.2020.

Uwaga, szkoła nie zapewnia dowozu w dniu 26.06.2020.

komentarze [0] , skomentuj

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

Galerie