Szkoła Podstawowa w Sławsku im. Jana Kochanowskiego została otwarta 1 września 1945 r. i liczyła wówczas 59 uczniów. Mieściła się w dwóch budynkach w Sławsku: nr 95 i 96. Pierwszym jej kierownikiem był Edmund Plank.

W roku 1981 obniżono organizację szkoły do sześciu klas, toteż dwie najstarsze klasy dojeżdżały do zbiorczej szkoły w Sławnie. W roku 1987 szkoła znów stała się pełną ośmioklasową.

Szkoła Podstawowa w Sławsku

Szkoła Podstawowa w Sławsku im. Jana Kochanowskiego została otwarta w dn. 1 września 1945 r. i liczyła wówczas 59 uczniów. Mieściła się w dwóch budynkach w Sławsku: nr 95 i 96. Pierwszym jej kierownikiem był Edmund Plank.

W roku 1981 obniżono organizację szkoły do sześciu klas, toteż dwie najstarsze klasy dojeżdżały do zbiorczej szkoły w Sławnie. W roku 1987 szkoła znów stała się pełną ośmioklasową. Od roku 1976 do roku 2004 przy szkole istnieje klasa "O". Obecnie w szkole jest 7 oddziałów O – VI, 120 uczniów i 13 nauczycieli. Szkoła mieści się pod adresem Sławsko 96, a jej dyrektorem jest Beata Gofryk. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, 12 osób wykształcenie wyższe magisterskie, 10 podwójne kwalifikacje, 3 jest egzaminatorami OKE.

Przy szkole działa świetlica socjoterapeutyczna.

Szkoła współpracuje z UAM w Poznaniu, z wykładowcami i studentami archeologii.

Wizytówką szkoły jest Zespół Muzyki Dawnej "Juventus", występujący w strojach w konwencji renesansowej i koncertujący w kościołach i zamkach.

Co roku prawie wszyscy uczniowie wyjeżdżają na kilkudniowe wycieczki do Krakowa, Trójmiasta, na Warmię i Mazury.

27 maja 2004r. szkole nadano imię Jana Kochanowskiego oraz sztandar.

W szkole uczniowie korzystają z zajęć umuzykalniających, gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, terapii logopedycznej oraz koła szachowego.

Galerie