Szko│a Podstawowa w S│awsku im. Jana Kochanowskiego zosta│a otwarta 1 wrzeÂnia 1945 r. i liczy│a wˇwczas 59 uczniˇw. MieÂci│a siŕ w dwˇch budynkach w S│awsku: nr 95 i 96. Pierwszym jej kierownikiem by│ Edmund Plank.

W roku 1981 obni┐ono organizacjŕ szko│y do szeÂciu klas, tote┐ dwie najstarsze klasy doje┐d┐a│y do zbiorczej szko│y w S│awnie. W roku 1987 szko│a znˇw sta│a siŕ pe│n▒ oÂmioklasow▒.

Ko┬│o szachowe

Ranking       Klasyfikacja indywidualna       Klasyfikacja druzynowa       Podstawowa literatura szachowa      

Wyniki V etapu eliminacji szkolnych      

Nauka gry w szachy       

Odkryty atak       

Podw├│jne uderzenie       

Szpila       

Wymuszenie ruchu       

Zwi┬▒zanie       

Matowanie kr├│lem i wie┬┐┬▒       

Motyw podw├│jnego szacha       

Odci┬▒gni├¬cie obro├▒cy       

Os┬│abiona 8 linia       

Zaci┬▒gni├¬cie       

Zasady rozgrywania debiutu       

Zwolnienie linii       

8. grudnia 2011 roku w naszej szkole odb├¬d┬▒ si├¬ I Mistrzostwa Szk├│┬│ Podstawowych Gminy S┬│awno w Szachach Dru┬┐ynowych. Ka┬┐da szko┬│a z naszej gminy mo┬┐e wystawi├Ž jedn┬▒ dru┬┐yn├¬ sk┬│adaj┬▒c┬▒ si├¬ z 3 zawodnik├│w.

13 grudnia nasza szko³a we¼mie udzia³ w Finale Wojewódzkim Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w szachach dru¿ynowych, który odbêdzie siê w Gryfinie. Sk³ad dru¿yny: Aleksandra Jab³oñska, Weronika Sawicka (obie z klasy VI), Pawe³ Nowak i Igor Torowicz (obaj z klasy II).


Zajêcia ko³a szachowego prowadzi Pan Piotr Rogalski.
Do nauki gry w szachy polecam:


  •  http://chessnet.pl - zasady gry, poruszanie si├¬ bierek szachowych, zadania dla pocz┬▒tkuj┬▒cych

  •  http://szach.net - zadania szachowe dla pocz┬▒tkuj┬▒cych i zaawansowanych

  •  http://szachowisko.pl - wszystko o szachach

  •  http://szachy.biz - nauka i du┬┐o wi├¬cej

  •  http://chesspawn.pl - dla pocz┬▒tkuj┬▒cych i zaawansowanych

  •  http://kurnik.pl - tutaj mo┬┐na sobie pogra├Ž online i zdobywa├Ž ranking

  •  http://chesstempo.com - bardzo ciekawa strona, m. in. mn├│stwo zada├▒ szachowych


Bazy danych z debiutami do ├Žwiczenia rozgrywania pocz┬▒tku partii:

  •  http://www.shredderchess.com/online-chess/online-databases/opening-database.html

  •  http://chessok.com/?page_id=352

  •  http://www.chessgames.com/perl/explorer


Programy szachowe:

  •  Chessmaster Grandmaster Edition Pl - cena 25-30 z┬│ - szachy dla pocz┬▒tkuj┬▒cych i zaawansowanych, dla dzieci 4 zestawy figur w 3D ze ┬Âwietn┬▒ grafik┬▒ i d┬╝wi├¬kiem, mn├│stwo ├Žwicze├▒, ogromny wyb├│r przeciwnik├│w o zr├│┬┐nicowanym poziomie gry. Wspania┬│a zabawa!

  •  Fritz & Czes┬│aw: Nauka gry w szachy dla dzieci - cena 40-50 z┬│

Galerie